Integration

Töötame välja parimad lahendused selleks, et Teie ettevõtte sisemised ja välised süsteemid suhtleksid omavahel. Kiire andmevahetus ja andmete mittedubleerimine võimaldab efektiivset ajakasutust ja keskendumist reaalsetele probleemidele. Kasutame süsteemide liidestamiseks nii veebiteenuseid kui ka päringute rakendamist. 
Lisaks erinevate süsteemide andmevahetuskanalite loomisele oleme realiseerinud mitmed makseliidesed võimaldamaks erinevates portaalides reaalajas makse sooritamist. Oleme makseliideseid loonud enamkasutavatate (paypal jne) platvormide jaoks.
Back