Solutions of eGovernment

Kliendipõhine lähenemine ja kasutajasõbralike teenuste osutamine on e-riigi vältimatuks osaks. Omame enam kui 10 aastast kogemust erinevate avaliku sektori teenuste ja süsteemide väljatöötamisel. Avaliku sektori süsteemid peavad toetama nii asutuse igapäevast tööd kui ka võimaldama kodanikele ja ettevõtjatele kiiret asjade lahendamise käiku. 
Peamistest tuntumatest lahendustest on Interinx OÜ arendada olnud DVK ja ADIT ning lahendused e-arvete valdkonnas, mis soodustavad avaliku sektori vahelist dokumendivahetust ning loovad võimalused suhelda kodanike ja ettevõtjatega täisdigitaalsel kujul. Lisaks praktilistele oskustele on Interinx OÜ partnerid Tallinna Tehnikaülikooli Informaatikainstituudis E-riigi rajajad ja väljaarendajad. Välja on töötatud rahvusvaheline magistriõppekava „E-riigi tehnloogiad ja teenused“ ning samuti on vedada e-riigi tehnoloogiate labor. 
Oskame muuta riigi ja inimese vahelise infovahetuse efektiivseks ja tulemuslikuks!
Back