Teaching and implementation of records management

Eesti enamkasutatava dokumendihaldustarkvara Amphora on Interinxi arendada alates 2003. aastast. Amphora on internetipõhine laialdaste võimalustega digitaalse asjaajamise ja dokumendihalduse tarkvara, mis vastab standarditest ja õigusaktidest tulenevatele nõutele. Amphora võimaldab hallata dokumentide elukäiku ja töövoogusid, optimeerida ja korrastada äriprotsesse ning luua asutuse digiarhiivi. Amphora on arendatud tänapäevaseid tehnoloogiaid kasutades. Seetõttu on meil kergem lisada sinna uusi arendusi ning puuduvad vananenud tehnoloogilisest platvormist tulenevad piirangud ja inerts. Professionaalse infohaldustarkvara kasutamise läbi on ettevõtte informatsioon süsteemselt hallatud ja dokumenteeritud ning tõuseb tuntavalt tööprotsesside efektiivsus ning kasutusmugavus.
Back