Koostöö (üli)koolidega

Tegeleme aktiivselt Amphora baasil teoreetilis-praktilise digitaalse dokumendihalduse õpetamisega Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tallinna Majanduskoolis ning samuti osaleme aktiivselt dokumendihalduse valdkonna arendamises ja dokumendihaldurite kutse omistamises. Osaleme DHS terminoloogiagrupis, mis koondab dokumendihalduse valdkonna spetsialistid tagamaks korrektse terminiloogia nii asjaajamises kui ka tarkvaralistes lahendustes. Interinxi omanike poolt on väljaarendatud dokumendidihaldurite kutsestandard ning esimesed kutseeksamid olid vedada Interinxi juhtkonna poolt.
Tagasi