Organisatsiooni infohalduse analüüs ja konsultatsioon

Konsulteerime Teie ettevõtet infohaldusega seotud küsimustest ettevõtte strateegilise juhtimise jaoks süsteemi loomiseni välja. Kõik küsimused, mis seotud ettevõtte infovoo korraldamisega (tekkimine, süstematiseerimine, säilitamine), saavad konsultatsiooni käigus ootuspärased vastused. Aitame kaardistada, süstematiseerida ning optimeerida ettevõtte põhi- kui tugiprotsesse. 
Infohaldus on kujunenud ettevõte kriitiliseks eduteguriks, mistõttu on vajalik infohaldusega seotud protsesse kiirelt, efektiivselt ja ülevaatlikult hallata. Oleme paljudes organisatsioonides kaardistanud infotööga seonduvaid tegevusi ning leidnud vajalikke optimeerimiskohti, läbi mille on ettevõtte töövood mitmekordselt tõhustunud.
Tagasi